ביקורי חיילי הישיבה בטקסים ובבסיסים

ביקור אצל חיילי גולני של הישיבהביקור אצל חיילי גולני של הישיבה
ביקור אצל חיילי גולני של הישיבהביקור אצל חיילי גולני של הישיבה
ביקור אצל חיילי גולני של הישיבהביקור אצל חיילי גולני של הישיבה
ביקור אצל חיילי גולני של הישיבהביקור אצל חיילי גולני של הישיבה
ביקור אצל חיילי גולני של הישיבהביקור אצל חיילי גולני של הישיבה
ביקור אצל חיילי גולני של הישיבהביקור אצל חיילי גולני של הישיבה
ביקור אצל חיילי גולני של הישיבהביקור אצל חיילי גולני של הישיבה
טקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור גטקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור ג
טקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור גטקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור ג
טקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור גטקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור ג
טקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור גטקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור ג
טקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור גטקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור ג
טקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור גטקס השבעה של חיילי גולני - תלמידי שיעור ג