פרשת כי תשא - שורש החטא ותיקונו

מאת: אליאב פוטרמן

קטגוריה: מ. פרשת כי תשא

תגיות: חטא העגל, שורש חטא העגל, שורש החטא, תיקון החטא

בפרשתנו מופיע עניין חטא העגל אנו נעסוק בשורשו של חטא זה ותיקונו.

 

מטרת ההלכה
כל תענוג (גשמי או רוחני) שאדם רוצה למשוך לעצמו, ההלכה מחייבת אותו לעשות מספר צעדים מקדימים על מנת שאותו השפע ימשך אליו בצורה נכונה. 
לדוגמא: כאשר אדם רוצה לאכול, עליו לשים לב כי אין הוא כפוי טובה (ולכן צריך לברך לפני ואחרי), שאינו נעשה תאוותן (לכן צריך לאכול כמה שצריך ולא יותר) ושהוא לא אוכל דברים המזיקים לגוף או לנפש (לכן צריך כשרות). זאת ועוד, אם הוא רוצה כסף עליו לוודא כי הוא לא גוזל (הלכות נזקי ממון וגניבה) ושהוא דואג  גם לאחרים (הלכות מתנות לעניים, מעשר כספים) ושכל הכסף בא ביושר (הלכות אונאת דברים) וישנן עוד דוגמאות רבות לעניין..

שורש החטא
שורש החטא הוא הרצון למשוך שפע שלא בסדר הנכון או לפני שהוא אמור להגיע אלינו.

חטא העגל
בחטא העגל עם ישראל בסך הכול רצה לעבוד את ה': "ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוקים אחרים אשר ילכו לפנינו" (שמות לב,א). הטעות הייתה שהם סברו שאלוקים הוא גשמי (פסל).
הפרשה מתחילה במילים: "וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר" (שם) ,ודרשו חז"ל שהם לא עשו כיאות את חשבון הימים והם טעו בשש שעות אמר להם (השטן) מת משה שכבר בא שש שעות ולא בא.
לפי הסברו של רש"י - יום עלייתו להר סיני, "אין לילו עימו"- שבעצם אותו היום שעלה לא נחשב בארבעים יום הכוונה, משה לא החשיב את היום שבו עלה להר סיני, ובנ"י שספרו את הימים שמשה היה בהר, הם הוסיפו את אותו יום ולכן זה יצר בלבול וספירה לא נכונה.

לו עם ישראל חיכה עוד שש שעות היו יכולים לחוות את התענוג שאותו הם רצו (שהוא לעבוד את ה') בהיתר אלא שהם לא רצו לחכות ובגלל שהשטן בלבלם ועשה כמן חשך, אפילה וערבוביא כי היה אותו היום מעונן. וזה היה יום ט"ז בתמוז שהשטן הראה להם תמונה של משה מת. וזה מה שגרם לבלבול, ולכן עשו את חטא העגל.

ואומר ה"ילקוט מעם לועז" - שהשטן בלבלם (כמו שבארנו ברש"י ) כדי שיעשו את העגל, שאילו היו ישראל מקבלים את שני לוחות הברית האלו שנעשו בידי ה' יתברך לא היה מלאך המוות יכול לשלוט בהם. והיה מבטל המוות מישראל ועוד מעלות מיוחדות ומיועדות להם. לכן נכנס השטן באמצע כדי למשוך את לבם לעשות העגל.

לסיכום: שורש החטא הוא הרצון לקבל שפע שהוא (גשמי או רוחני) שלא בסדר הנכון (בזמן התאים עם ההכנות המתאימות) שה' ציווה. שורש התיקון לכל החטא הוא בדיוק ההיפך - קיום ההלכה על כל פרטיה ודקדוקיה.