פרשת כי תשא - פרשת פרה

para_adumaלעיתים בשבת זו אנו קוראים את השלישית מבין ארבע הפרשיות - פרשת "פרה". פרשה זו עוסקת במצוה אחת והיא דרך הכנת אפר פרה אדומה, לצורך טהרת טמאי מתים. ואכן זה הסיבה לקריאת פרשה זו השבת "בשבת שקודם פרשת החודש שכן היה שריפתה במדבר סמוך לניסן כדי להזות בה את ישראל באפר החטאת מיד אחר הקמת המשכן כדי שיהיו טהורים ויוכלו לעשות הפסח בזמנו" (משנ"ב סי' תרפ"ה ס"ק א')

 

"פרה אדומה" אינה רק עוד מצוה, היא הפכה לסמל של כל המצוות, ואם לדייק יותר לסמל של קיום מצוות שטעמם אינו ברור לכל בני אנוש. דבר זה בא לידי ביטוי בכך שהתורה מכנה מצוה זו: "זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה" (במדבר י"ט, ב')

רש"י מבאר שם: "זאת חקת התורה - לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה".
יש לתמוה על רש"י שהרי בסוף הפרשה רש"י הביא אוסף ביאורים בשם ר' משה הדרשן, כדי להסביר את ההגיון של כל חלק מדיני פרה אדומה.
את קושיה זאת נראה לי ליישב כך: רש"י אינו טוען שאין כל הסבר למצוות! אלא רש"י טוען שהגישה הנכונה לקיום מצוות היא, שיש לקיימם כי ה' ציוה על כך! לאחר שאדם מכפיף עצמו לבורא עולם ללא סייג, והוא אינו מתנה את קיום המצוות בהבנתם, אזי יכול לברר מה טעמם של מצוות.

נמצאנו למדים, שיסוד היסודות בחייו של היהודי המאמין הוא קודם כל "קבל עול מלכות שמים," ואח"כ "עשה מאמץ לקרב את הענין לשכלך"!