פרשת ויקרא - הספר המרכזי

מאת: הרב ישעיהו מייטליס

קטגוריה: מ. פרשת ויקרא

תגיות: ספר ויקרא, מרכז, אמצע, עשה טוב, סור מרע

sefer_toraחומש "ויקרא" ממוקם במרכז התורה כאשר שני חומשים לפניו ושני חומשים לאחריו. אך לא בכך בלבד הוא נחשב כספר מרכזי. לכאורה ההמשך הטבעי והרצוף של ספר "שמות" צריך להיות ספר "במדבר" הממשיך את תיאור נדודיהם של בני ישראל במדבר כאשר המשכן נמצא במרכזם.

 

אם כן מדוע ספר "ויקרא" מפריד ביניהם? אלא, בעקבות חטא העגל אמר הקב"ה למשה "לך רד כי שיחת עמך"- "רד מגדולתך". כי מעלתו של משה המנהיג נובעת מכוחם של ישראל וכאשר עם ישראל חטא בעגל גם מעלתו של משה ירדה. על כן הבין משה כי לא די בהקמת משכן במבנהו הפיזי, צריך גם לבנות את העם מבחינה רוחנית, צריך ליצור מציאות של עם הראוי לקדושת המשכן. לכן נקבע ספר "ויקרא" אחרי הקמת ובנין המשכן, ללמדנו את הדרך לבנות את האדם והעם. "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" – האדם צריך להקריב ולהתגבר ולוותר על רצונותיו ויצריו, מול רצונו של הקב"ה.

חומש "ויקרא" נקרא גם "תורת כהנים" ומטרתו לעשות את עם ישראל לעם של כהנים "ממלכת כהנים וגוי קדוש", כאשר במרכזו של החומש נמצאת פרשת "קדושים" הקוראת לנו "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם..."
לכן אפשר לומר כי חומש "ויקרא" הוא מרכז התורה כאשר בתחילתו עוסק בהקרבת הקורבנות וכפרה על החטא בבחינת "סור מרע" ולאחריהם קורבנות שנועדו לסמל את "עשה טוב" כגון קורבנות העולה, שלמים, וכן ההנהגה הנדרשת בתור "קדושים".

עד לבניין האומה הישראלית בארצנו הקדושה על ידי הנהגת המצוות התלויות בארץ המובאות לקראת סוף החומש "שש שנים תזרע שדך" את מצוות השמיטה.

ספר שכל כולו בניין האדם והעם בארצנו הקדושה.