פרשת במדבר ושבועות

מאת: הרב ישעיהו מייטליס

קטגוריה: מ. פרשת במדבר

תגיות: פרשת במדבר ושבועות

לפי סדר פרשיות השבוע יוצאת תמיד פרשת "במדבר" לפני חג השבועות, וחז"ל נתנו לזה סימן ואמרו "מנו ועצרו". התחילו וצרפו יחד את חומש ופרשת "במדבר" שהוא "חומש הפקודים", חומש שבו מוזכר מנין עם ישראל מספר פעמים, עם חג השבועות.

 

והכוונה ברורה, להראות ולהזכיר את העובדה שהתורה ניתנה במדבר, וכמו שאומר הנביא "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר". (ירמיהו ב, ב)

וקשה, מדוע התורה ניתנה במדבר? היה יותר מתאים שהתורה תנתן במקום בו ה"תפאורה" יותר ציורית ויותר משמעותית, כגון ליד נחלי מים, לרמוז על התורה שנמשלה למים. ליד גינות ומטעי פרי, לרמוז על התורה שהיא תורת חיים.
אלא, יש כאן מסר לעם ישראל; מכאן, מהמעמד הזה אתם נעשים לעם. עם השונה מכל העמים, לגבי כל העמים קיימים חוקים וכללים ע"פ דרכי הטבע והחומר. אך כלפי עם ישראל החוקים האלו פשוט לא עובדים. המדבר מסמל מקום שבני אדם לא מסוגלים לחיות בו, היחידים היכולים לשרוד בו הם "נחש שרף ועקרב" (דברים ח, טו), אך עם ישראל חי במדבר 40 שנה.

המדבר מסמל, את "מדבר העמים" - הגלות. עם אחר לא היה חוזר לארצו המקורית אחרי שגלה ממנה. ואילו עם ישראל חוזר לארצו משקם אותה וחי בה על פי אמונת אבותיו, למרות שעברו אלפיים שנות גלות - בניגוד לכל חוקי הטבע המקובלים.

המהר"ל מביא טעם נוסף לענין: המדבר הוא מקום שאין בו חיים גשמיים ולא גרים בו בני אדם חומריים, לכן המדבר מתאים שבו תנתן התורה שהיא כולה רוחנית.

הסבר נוסף מביא המהר"ל: המדבר הוא מקום הפקר ואין בו גבולות ותחומים, כך התורה היא הפקר וכל אחד יכול להגות בה וללמוד אותה.

במושג זה: "המדבר מקום הפקר" יש משמעות נוספת: אילו התורה היתה ניתנת בישוב מסויים היו אנשים שהיו טועים לחשוב שהתורה צריכה להתקיים רק באותו יישוב או בקרבתו, עכשיו שהתורה ניתנה במדבר שהוא הפקר, בא ללמדנו כי צריכים ללמוד אותה ולקיימה בכל מקום בעולם. (מהר"ל תפארת ישראל פרק כו)