פרשת במדבר - סדר המסעות

מאת: יונתן וורמסר

קטגוריה: מ. פרשת במדבר

תגיות: סדר המסעות

אנו רואים בפרשתנו שהתורה רואה חשיבות בסדר של בני ישראל במסעותיהם במדבר. הרבה פסוקים התורה הקדישה לתיאור סדר זה. יתר על כן, אנו מוצאים שכבר יעקב מסר לבניו את סדר מסעותיהם, ואם כן הוא היה ידוע מראש כבר מאות שנים לפני כן. יש להבין, מדוע לסדר זה יש חשיבות כל כך גדולה?

 
ישנן כמה גישות לשאלה זו, ואנו נתמקד רק באחת מהן. פרשנים רבים רואים בסדר הדגלים מטרה לחנך את העם לכך שהתורה היא במרכז. האברבנאל מפרש, שכוונת התורה היא שהמשכן יהיה לב, באמצע הגוף, ושאר השבטים הם כאברים. רבינו בחיי הולך בכיוון דומה. הוא עומד על פלא בחלוקת הדגלים: כל נשיא ונשיא בכל אחת מארבע הרוחות, שמו מסתיים ב"א-ל". נשיא יהודה במזרח שמו נתנאל, נשיא ראובן בדרום שמו שלומיאל, נשיא אפרים במערב שמו גמליאל, נשיא דן בצפון שמו פגעיאל. חוץ מנשיאים אלו, אין עוד נשיא ששמו מסתיים ב"א-ל". גם עובדה זו מרמזת על הייחוד הרוחני שבחנייה.

אומרים חז"ל במדרש: "מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה? קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם, וכל הגויים היו מסתכלים בהם ותמהים ואומרים, מי זאת הנשקפה כמו שחר? אמרו להם הגויים: שובי שובי השולמית. מהו שובי שובי השולמית? הדבקי לכם ובאו לך אצלנו, ואנו עושים אתכם שלטונים דוכסים והגמונים. שובי שובי ונחזה בך. אין ונחזה אלא שררה, שכן יתרו אמר לו למשה: ואתה תחזה מכל העם. וישראל אומרים להם: מה תחזו בשולמית? … שמא אתם יכולים לתת לנו גדולה כגדולה שנתן לנו אלוקינו במדבר בדגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה אפרים, דגל מחנה דן?"

הכלי יקר מבאר שהגדולה שאליה מתכוון המדרש היא ששם ה' נקרא עלינו, ואנו נושאים את שמו וכבודו לארבע רוחות השמיים המגולם בארבעת הדגלים. "כמחולת המחניים היא הנקודה המרכזית המסמלת את השכינה. כשם שאמרו חז"ל שעתיד לעשות הקב"ה לצדיקים מחול וכבודו יתברך באמצע.

עוד ניתן לצרף לכך את מה שפירש רש"י על הפסוק "כי מנגד סביב לאוהל מועד יחנו" – פירושו מרחק של מיל, כדי שיוכלו לבוא בשבת. והטעם הוא, שהמשכן תוכנן להיות מלכתחילה במרכז, כך שכולם יהיו זמינים ונגישים בכל עת אל מרכז הקדושה, שישמש להם מרכז רוחני.

ויה"ר שנזכה שתשרה שכינה עלינו.

(עפ"י הרב יהודה נחשוני – "הגות בפרשיות התורה").