פרשת נשא - שבת שאחרי חג השבועות

Worldחג שבועות הוא חג מתן תורתנו . כידוע הוא אחד משלושת הרגלים שחוגגים בשנה. וגם עכשיו אחרי חג שבועות יש עוד מה להמשיך ולדבר עליו. המועד לא בדיוק נגמר, ונסביר לכם איך זה עובד.

 

 

יש שלוש רגלים בשנה בהם התורה מצווה אותנו לעלות לבית המקדש יחד עם כל עם ישראל ולהביא את קורבנות חובותינו.  בכל שאר החגים פסח וסוכות יש איזהשהו טווח זמן סביר– שבוע של המועד שבו ניתן אפשרות למי שלא הביאו את הקורבנות ממש בחג הראשון– שיוכלו להשלים חובתם ולהביא זאת בכל יום– כאילו יש להם בעיקרון מועד א' אך אם לא עלה בידם אז גם מועד ב' מועד ג'.. עד מועד ז'.

ומה יעשו אם כן המאחרים בחג השבועות הרי שבועות הוא רק יום אחד. אלא רבותינו מלמדים שגם לשבועות יש שבוע- השלמות לקרבנות עד ליום י"ב בסיוון. היות וכך הדברים במקדש- אז בנתיים שאין לנו עבודת הקרבנות אנו נוכל לעסוק בתורה ובתפילה ושיעלה לנו כאילו הבאנו קרבנות לרצון – כמו שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו" ואכן אפשר לומר שגם ימים אלו הם ימי המועד של שבועות.

בחג שבועות קראנו בבית הכנסת על מעמד מתן תורה בהר סיני. רבותינו דורשים את הפסוק בתורה "ויתייצבו בתחתית ההר" כאילו עם ישראל היה בסיטואציה ממש מתחת להר– שאז ה' כפה עליהם הר כגיגית ואמר "אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו– שם תהא קבורתכם".

האם התורה דוגלת בכפיה דתית? כמובן שלא!  כאן במדרש מסופר שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כפה עלינו את במעמד הר סיני את ברית התורה והמצוות ובוודאי שכל התורה היא לטובתנו.
המדרש הזה נמצא בתלמוד לצד מדרש נוסף : מהו שכתוב "ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי" ה' יתירה למה לי? – מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם: "אם מקבלים ישראל את התורה מוטב ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".

שני מדרשים אלו כוונתם אחת היא – שאלמלא תורה אין קיום לעם ישראל ואילולא עם ישראל אין הצדקה לכל קיום האנושות. נוכל להשתמש במשל חשוב מהחיים היומיומיים שלנו בכדי להמחיש את כוונת הדברים:
יש ביקורת מאוד גדולה מצד אנשים מסוימים על התנהלות צה"ל. ואפשר לשמוע כיום הרבה אמירות קיצוניות כמו "מי צריך את הצבא הזה שכל מה שהוא עושה זה "לעקור ישובים, להציק לפלסטינים במחסומים, לטרטר חיילים, ולמסמס תקציבים (מחק את המיותר)". וממש כואב הלב למי שיודע להרגיש את הפער הנוראי בין מה שאנשים מסרו את נפשם על הייסוד של צה"ל ובין אלו המשמיצים. וגם לאחר המלחמה האחרונה בצפון נאמרו דברים מאוד חסרי אחריות כלפי צה"ל. ורק אילו היו יודעים אותם אנשים את העובדה הפשוטה, שאין קיום לעם ישראל כולו אפילו רגע אחד בלי פעולות צה"ל, אז בוודאי שהיו נזהרים יותר וגם היו מנסחים את הביקורת שלהם בצורה בונה. 

כך גם לעניינינו יש הבדל תהומי אם תופסים את התורה והמצוות רק בצורה החיצונית שלהם או אם מבינים ממש גם את ההכרח החיוני והקיומי שלהם. הקב"ה בעצם כרת איתנו את הברית על התורה לאחר כל הניסים והנפלאות ששמר עלינו והוציא אותנו ממצרים וגאל אותנו מעבדות לחירות. וכך ה' ממש אמר לנו במעמד הר סיני – שאילולא התורה שהיא דבר ה' בעולם– לא היינו בכלל מגיעים לאותו המעמד – ולא היה לנו שום זכות לעמוד מול המצרים. ובזה המדרש מסיים שם תהא קבורתכם – כבר במצרים הייתם נקברים ולא הייתם יוצאים משם בכלל.

והיסוד הזה מלווה אותנו לאורך כל הדורות – שאין לנו שום אפשרות אחרת להתקיים- תורתנו היא אחת ובלעדית – וכן אם מסתכלים לאורך כל ההיסטוריה - הברית שכרתנו עם הקב"ה על התורה היא זו שממש שמרה עלינו מול כל האויבים שקמו עלינו לכלותינו.- והיא לעמדה לאבותינו ולנו.

 וכולנו תפלה שבזכות יום חג מתן תורתנו נתעורר יותר להכנס אל תוך עולם קיום התורה והמצוות.