פרשת וישלח - ישיבת ארץ ישראל

מאת: רה"י הרב ישעיהו מייטליס

קטגוריה: מ. פרשת וישלח

בפרשתנו נאמר "וירא יעקב מאוד וייצר לו" אומר המדרש בבראשית רבה: יעקב אבינו חשש שמא זכות ישיבת ארץ ישראל תעמוד לו לעשו ויוכל להתגבר עליו ולכן חשש מאוד.
לכאורה קשה: והרי נאמר לפני כן "עם לבן גרתי" ומפרש רש"י: "ותרי"ג מצוות שמרתי". אם – כן לזכותו של יעקב עומדים תרי"ג מצוות ומדוע הוא מפחד מעשו שלזכותו עומדת רק מצוה אחת?

 

אלא מכאן לומדים כי מצוות ישוב ארץ ישראל, אף על פי שהיא מצווה אחת, שקולה כנגד כל תרי"ג המצוות. וגם אם עשו, מן הסתם עבר על הרבה עבירות, בכל זאת זכות הישיבה בארץ ישראל תעמוד לו מול כל הזכויות של יעקב.
כך גם אומר דוד המלך "כי גרשוני היום להסתפח אל נחלת ה'". מכאן למדו חז"ל: "כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה", גם אם יש לו הרבה זכויות הרי שישיבת בחוץ לארץ, מקום הטומאה, נחשב לו כאילו עובד עבודה זרה.
כמובן שככל שיהודי ישב בארץ ישראל הוא מרבה יותר בתורה בתפילה ובמצוות וודאי שאיכות ישיבת ארץ ישראל גדולה יותר, וזכותו גדולה יותר וראוי יותר לברכה מאת ה'.