פרשת ויחי - הרעיונות האמיתיים של יעקב

waterfallבפרשה נאמר "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" בפשטות משמע כי יעקב חי חיים טובים במצרים, "טוב" בגימטריא 17. וכל הנסיבות מתאימות למסקנה הזאת. בנו הוא משנה למלך ומאפשר לו את כל החיים הנוחים ממנעמי השררה, בניו ונכדיו על- ידו, וכך הוא חי בשיבה טובה. אך זה לא מתאים ליעקב אבינו: "איש תם יושב אהלים", אם –כן מה פירוש "ויחי יעקב"?

 
אלא: כאשר דגים נמצאים בנהר, אם הדג שוחה עם הזרם אי אפשר לדעת אם הדג חי או מת, והזרם מושך אותו לכאן ולכאן, אך כאשר הדג שוחה נגד הזרם כאן ברור כי הדג הוא חי. כדי להצליח את דרכו הוא חייב להפעיל את הסנפירים והזנב כדי להתגבר על זרמי המים. כך גם לגבי יעקב אבינו בהיותו במצרים מקום המוגדר "ערוות הארץ" עליו להפעיל את כל הכוחות הרוחניים שלו הרבה יותר מאשר בהיותן בכנען, כדי להתגבר על הסביבה המצרית –היצרית.

לכן יעקב אבינו כל – כך מתפעל מאפרים ומנשה שיצאו מחונכים "כראובן ושמעון" אף על פי שלא היו תחת השפעתו הישירה, אלא במצרים. ומתוך התפעלות הוא מברך "בך יברך ישראל לאמר: ישמיך אלוקים כאפרים וכמנשה" (בראשית מח' כ') כל יהודי אם יקלע למצב שעליו "לשחות נגד הזרם" יקבל עידוד מדרכם של אפרים ומנשה.

גם ממה שאנו אוכלים אנו יכולים להתחזק, כי הדג הכשר, הוא דג שיש לו סנפיר וקשקשת, הסנפיר שאמרנו לעיל נועד לתת לדג את הכושר לשחות נגד הזרם. לכן יעקב מקדים ואומר: "המלאך הגואל... וידגו לרוב בקרב הארץ" (בראשית מח' טז') סימן הכשרות של הדג אינו רק סימן חיצוני אלא סימן מהותי שצריך להדריך אותנו בדרך שעלינו ללכת בה.
כך גם לקשקשים של הדג, יש ערך חינוכי, לכל קשקש בפני עצמו אין ערך רב, אך עוד קשקש ועוד אחד יוצרים שכבת הגנה לדג. כך גם אנו צריכים לנהוג בהרבה תחומים: עוד פרוטה לצדקה ועוד פרוטה מצטרפות לסכום גדול. עוד מעשה טוב ועוד מעשה טוב מצטרפים יחד לשלמות חיים, כך שאין לזלזל בקטנות.

כי לכל דבר ולא הקטן ביותר יש ערך וחשיבות ובמיוחד יש ערך וחשיבות ובמיוחד כשהם מצטרפים למסכת שלמה.