פרשת בהעלותך - פרשת סוטה בראי החסידות

מאת: רועי זילברצוויג

קטגוריה: מ. פרשת בהעלותך

תגיות: פרשת סוטה, סוטה בחסידות

אחת הפרשיות בהן דנה פרשתנו, היא פרשיית אשה סוטה. מדובר במקרה בו הבעל חושד באשתו כי זינתה עם מישהו אחר. כדי לוודא אם תחושותיו לגביה היו נכונות או לא, הוא מביא אותה לכהן, אשר משקה אותה "מים קדושים בכלי חרס". הכהן לוקח את המים הקדושים מהכיור (רש"י), ומכניס בתוכם עפר מקרקע המשכן. כעת, במידה והאישה זנתה, תמות היא תוך פרק זמן מסוים. אך במידה ואינה זנתה, תזכה היא להתעבר.

 

בספר צפנת פענח, מביא בשם הבעל שם - טוב, פירוש בסיגנון החסידות שמסדר פרשייה זו בתור משל, כאשר האישה נמשלת לחומר, כמו שכבר כתב הרמב"ם (בפתיחה למורה נבוכים) "ודמה החומר - אשר הוא סבת אלו התאוות הגשמיות כלם - ב'אשה זונה' והיא 'אשת איש'", האיש - נמשל לנשמה כדברי ה'שפת אמת' (פ' נשא שנת תרנ"ב)  "הוא בחינת נשמה מדתו של יעקב איש תם", הכהן - נמשל לתלמיד חכם כמאמר הפסוק הידוע (מלאכי ב, ז) "כִּי שִׂפְתֵי כֹהֵן יִשְׁמְרוּ דַעַת ותוֹרָה יְבַקְשׁוּ מִפִּיהוּ...", והמים הקדושים - נמשלים לתורה כמו שכתוב (ישעיה נה, א) "הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּים", וכבר פירש רש"י כי "לכו למים - לתורה".
 
כאשר הנשמה חשה בפגם מסוים, אם היא מתחבטת באיזשהו ענין, סוגיה לא מובנת, אשר נובעת ממשיכת החומר את הנשמה למחוזות לא רצויים, אשר סוטים מדרך הישר, הולך האדם לתלמיד החכם אשר יפתור לו את הבעיה. כיצד החכם פותר את הבעיה? בהקבלה לפרשייתנו בתורה, התלמיד חכם משתמש בתורה לכלי עזר בשביל הנשמה התועה. אותם מים, (התורה בנמשל), מזככים את האדם, את גופו, ומבארים את הדברים. אם באמת הגוף סטה - יקבל ייסורים, אך אם לא סטה, והוביל את האדם בדרך טובה, יתעבר, כלומר יוליד דבר מה חדש וטוב יותר. ידועה עצת הגמרא "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש" (קידושין ל ע"ב, סוכה נב ע"ב) כלומר דברי התורה מנצחים את היצר הרע - החומר במשל שלנו.

הרב סולובייצ'יק במאמר "הציץ והחושן" מתייחס אף הוא לכהן בתור חכם. שם מדבר הרב סולובייצ'יק על מעורבות החכם בענינים שאינם הלכתיים. ברור לכולם כי החכם נועד להורות הלכה. אמנם הרב סולובייצ'יק מרחיב את תפקיד החכם ומוסיף כי נועד הוא אף לענינים אמוניים, רוחניים, מדיניים ויום - יומיים שאינם הלכתיים גרידא.

למסקנה, כאשר האדם נקלע ללבטים אישיים או הלכתיים, קשיים בהבחנה בין הטוב לרע, עליו לדעת כי התורה מכילה פתרונות לכל הנושאים ההלכתיים ושאינם הלכתיים וניתן לפנות לרבנים, אשר אינם עוסקים רק בענינים הלכתיים תיאורטיים, בקבלת הכוונה נכונה להסרת האבן מליבו.