ראש השנה - השופר של עקבתא דמשיחא

מאת: רה"י הרב ישעיהו מייטליס

קטגוריה: מ. ימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור

כשם שלגאולה יש שופר והוא שופרו של משיח, כך ל"אתחלתא דגאולה" ו"לעקבתא דמשיחא" ישנו השופר שלו.

שופרו של משיח מסמל את חזון הגאולה של הנביאים "וגר זאב עם כבש", שופר של קיבוץ נדחי ישראל "מזרה ישראל יקבצנו"

כך מהווה שופרה של האתחלתא את הקול של גילוי יד ד' המנהל את העולם בדרך המייסרת של "עקבתא דמשיחא" של חבלי משיח , קול הנועד לעורר לתשובה: "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". כך היו לנו קולות האזעקות וקולות הנפץ של הטילים הרבים שירדו על הגליל והצפון, כקול שופר החודרים עד נימי הנפש ומעוררים לתשובה. יד ה' עשתה זאת וגם את זאת, "והיא נפלאת בעינינו".

 

אלא להגיע ל"שופרו של משיח" בלי לעבור את השופר של העקבתא דמשיחא, אלא לשמוח בתינוק שנולד בלי לעבור את הייסורים של חבלי הלידה, חז"ל נתנו לנו הדרכה איך לצמצם או אפילו לבטל מעל עצמנו את הייסורים הללו ואמרו עפ"י הפסוק: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" (
ישעיהו א' כ"ז) "הרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים".
א) להרבות בלימוד התורה יותר ממה שהיה רגיל
ב) גמילות חסדים- בממונו ןכן בגופו ע"י ביקור חולים הלווית המת והכנסת כלה.

 לאברהם אבינו "והיה ברכה" "בך חותמים" בפשט הכוונה אעפ"י שאומר אלוקי אב'... בכ"ז מסיימים "מגן אברהם". אך ניתן לפרש כי בדור החתימה, דור ה"עקבתא דמשיחא" הזכות הגדולה שתעמוד לעמ"י תהיה זכות גמילות חסדים שהיא מידתו של אאע"ב "תתן חסד לאברהם" "בך"- במידתך חותמים.

יה"ר שנתברך כולנו וכל עמ"י בשנה טובה, שנת גאולה וישועה
הרב ישעיהו מייטליס
רב העיר וראש הישיבה