עשרת ימי תשובה - ימי מבחן

מאת: רה"י הרב ישעיהו מייטליס

קטגוריה: מ. ימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור

עשרת ימי תשובה, המתחילים בראש השנה, אנו מבקשים, סליחה וכפרה מהקב"ה ובין שאר התחנונים אנו מבקשים בתפילת העמידה כתוספת ראשונה "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים..למענך אלוקים חיים".
מה מסתתר מאחורי המילה "למענך"? הרי אנו מבקשים חיים עבורנו, למעננו?

אלא, מתוך שאנו חוששים שמא אין לנו מספיק זכויות כדי לזכות בדין בראש השנה, בגלל מעשינו מהעבר, אנו פונים לקב"ה שיסלח לנו על שם העתיד. ומבטיחים לו שאם הוא יסלח לנו ויתן לנו חיים, הרי שנשתדל לחיות חיים של "למענך" למענו, עבור הקב"ה, נחיה חיים יותר איכותיים, עם עומק של מצוות ומעשים טובים שבסופו של דבר "ישתלם" לו לקב"ה מדרך זו.

לכן ניתנו לנו עשרת ימי תשובה בתור מבחן, שבהם אנו נבחנים האם אנחנו אכן עומדים בהבטחה הזו.

לכן עלינו להרבות בימים אלו במצוות שבין אדם למקום, מצוות של בין אדם לחברו, בלימוד תורה ובגמילות חסדים, ועל ידי זה הקב"ה יברך אותנו ואת כל בית ישראל בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.