ראש השנה - תפילת כל נדרי

מאת: רה"י הרב ישעיהו מייטליס

קטגוריה: מ. ימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור

תפילות היום הקדוש מתחילות בפיוט המרטיט "כל נדרי", תורמת לכך גם המנגינה המיוחדת.
ישנן מספר סיבות לאמירת "כל נדרי" בתחילת יוה"כ:

א. יש כאן אמירה ברורה ובולטת על חשיבות הדיבור והחשיבות של שמירת הדיבור, ויש כאן הבלטת אזהרתו של שלמה המלך: "מות וחיים ביד הלשון" (משלי י"ח, כ"א), ביום בו נקבע "מי לחיים ומי למוות".

 

ב. ביום הכיפורים אנו רוצים להדמות למלאכים: לובשים לבן, לא אוכלים ולא שותים, עומדים בתפילה בבחינת "שרפים עומדים ממעל לו". מצמידים את הרגלים בתפילה כמו המלאכים שעליהם נאמר "ורגליהם רגל ישרה" (יחשקאל א', כ'). באה תפילת "כל נדרי" לקרוא לנו: לפני שאתם רוצים להיות מלאכים תהיו קודם בני אדם טובים.
וכוונה היא שהאדם נקרא "מדבר", ויש בו כח מיוחד, כח הדיבור, ועליו להשתמש במתנה זו למטרות חיוביות של קדושה ותועלת וחיבור חיובי אל הבריות. ברגע שהאדם משתמש בו לרעה, הוא מאבד את מעלתו כאדם.
לכן בתחילתו של היום הקדוש אנו מתקנים את כח הדיבור על ידי תפילת "כל נדרי", וממצב זה אנו יכולים להמשיך ולהתעלות ולהתקדש עד האפשרות להדמות למלאכים.

ג. ענין הדיבור הוא דבר שאינו ניכר עד כדי כך שהגמרא בבא קמא דנה האם דיבור נחשב כמעשה.
גם יום הכיפורים הוא יום ככל הימים ואינו נכיר בסימן היכר מיוחד מבחינה חיצונית.
לכן ככל שאדם מישראל יקדש את דיבורו על ידי זה הוא יוכל להתעלות יותר במעלת יום הכיפורים.

ד. תפילת "כל נדרי" היא תפילה שבה אנו עומדים במעמד גדול של "התרת נדרים" ציבורית.
על ידי אמירת "כל נדרי" בהתרגשות גדולה, אנו פונים אל הקב"ה כשם שאנו עשינו התרת נדרים, כך אתה תעשה התרת נדרים על שבועת הגלות.

ה. לצערנו אנו נתקלים במצב של "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו" והדרך המובטחת להתגבר על ידי עשו היא השמעת קולו של יעקב בתורה ובתפילה, וכדי שקולו של יעקב ישמע ויתקבל ע"י הקב"ה שיצילנו מידם, עלינו לנקות את הפה.
לכן באה תפילת "כל נדרי" לתקן את הדיבור, ומכאן ואילך בתפילות שנשמיע יצאו מתוך פה טהור וממילא יפעלו את פעולתם לישועת ישראל וארצו.