סוכות - סוכה = פרופורציה?

מאת: רועי כהן

קטגוריה: מ. סוכות ושמיני עצרת (שמחת תורה)

חג סכות אמור להזכיר לנו את הסוכות שישבו בהם בני ישראל בהליכתם במדבר. איזה סוכות? ידועה מחלוקת ר' אליעזר ור' עקיבא בעניין: חד אמר ענני הכבוד, וחד אמר: סוכות ממש. מחלוקת שממשיכה גם בין רבותינו הראשונים.
מה תוכן הזכרון? יש בזה כמה כיוונים:

אומר רבינו בחיי:
דעת האומר סכות ממש עשו להם, מפני זה נצטוינו לעשות סכות דוגמתן כדי שיתגלה ויתפרסם מתוך מצות הסכות גודל מעלתן של ישראל במדבר שהיו הולכים עם כובד האנשים והנשים והטף במקום ההוא אשר אין בטבע האדם לחיות בו... דעת האומר ענני כבוד היו מפני שהיו הולכים בעמוד ענן יומם ובעמוד אש לילה כענין שכתוב (שמות יג) לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם, והיו מוקפים ומסוככין מכל צד בענני כבוד...
תקציר: להראות מעלתן של ישראל, לפי שתי הדעות.

הרשב"ם מסביר שעניינה של הסוכה הוא להזכיר לנו מי הוא בעל היכולת שנתן לנו את כל הדגן התירוש והיצהר, וכה לשונו:
ומפני מה הטעם הזה קבע הקב"ה את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב לבלתי רום לבבו על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה:

אולי אפשר להוסיף נופך לעניין:
יש בלבול מושגים קלאסי הקיים בימינו, הלא הוא ההחלפה בין "רוצה" ל"חייב". דוגמאות: "איזה פלאפון מגניב! אני חייב כזה!", או "איזה בגד יפה! אני חייב כזה".
האומנם?! לא! ממש לא! יכול להיות שאתה מאוד רוצה, אבל לא חייב! כל הזמן משכנעים אותנו שאנחנו חייבים לקנות מוצרים מסויימים, למשל: חייבים איזה מכשיר חשמלי מסויים (נניח: מכונת כביסה) עם שכלולים שאי אפשר בלעדיהם (כמו: כיבוס וילנות מבד קשמיר וריפודי רכב), ואם כבר קנית, אז אביזרים נילווים מיוחדים. ואם כבר מכונת כביסה אז כבר בית (אחרת איפה תשים את מכונת הכביסה?), ואם כבר בית, אז 5 חדרים וכו'!

צא לסוכה!!! תרגע, אפשר גם בלי בית 5 חדרים, מרפסת שמש ובריכת שחיה.
פרופורציות בחיים. זה הכל. מה עיקר ומה תפל. לפעמים צריכים לעצור ולחשוב מה באמת נצרך, ומה הם הדברים שייתכן שהם נחשקים מאוד, אבל בהחלט הם הרבה פחות נצרכים.

המסר של הסוכה: 4 קירות (במקרה המהודר) וגג, מיטה ופינת אוכל. זה הכל. יותר מזה אנחנו לא צריכים. התובנה הזו חשובה כל כך ובעלת השפעה והשלכה על דברים משמעותיים: ניהול נכון של משאבים (לא גומרים את החודש כי קנו לחם, או מפני שקנו מותגי יוקרה שחייבים אותם?), ניהול נכון של זמן (לא לומדי םתורה כי צריכים להתאמץ בפרנסה, או שמא מתאמצים בשביל המותרות שחייבים אותם?), ועוד.

נקווה שבחג סוכות זה נזכה להפנים את המסר הזה, ונחזור לחיות חיים נורמליים ונכונים יותר.