על תענית אסתר

מאת: ישראל ריזל

קטגוריה: מ. פורים

בתאריך י"ג באדר אנו מציינים יום חשוב "יום תענית אסתר"
הביטה של תענית (צום) בחיי ועולם הערכים היהודי מבטא יום – של זעקה לפניו יתברך על צרות ובעיות שהיו וקיימות על מנת שה' ישמע לתפילתנו.
בספר התודעה כתוב: כשאדם עושה תענית הוא מבטא "שלא בכוח יגבר איש" הכוונה הוא מבטא בצום שלו ובשבירה הגופנית שלו שהוא אין ואפס מול בוראו ואת זה שהוא מאוד צריך את העזרה של בוראו (של ה').
מצויין לנו לאורך כל התורה הרבה פעמים שלפני מאורע גדול וחשוב העם בא ועשה תענית גדולה במלחמת עמלק וכן גם אצלנו,במגילת אסתר.
מה שבעצם התענית (הצום) רוצה לשדר לנו זה שאם בן אדם ישים את ליבו ויכוון את מחשבתו אל ה' יתברך תמיד ויבקש עזרתו אין מצב שה' לא ישמע לו כי בשביל זה נועדה התענית לשבור את החיצוניות של האדם ולעבוד רק בעזרת הפנימיות שלו שמכירה רק ביכולתו האדירה של ה' ולא בשום דבר אחר.
ומה שמייחד את תענית אסתר הוא שמתוך ההכרה שמגיעים בסופו של הצום חוגגים בערב בקדושה ובהתעלות את פורים על כל מנהגיו...

פורים שמח.