חג השבועות ודוד המלך

מאת: רה"י הרב ישעיהו מייטליס

קטגוריה: מ. שבועות

כידוע דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות (גמרא חגיגה יז. בתוספות דיבור המתחיל "אף עצרת" מביא דברי הירושלמי) וזוהי אחת הסיבות מדוע אנו קוראים את מגילת רות כדי להראות את יחוסו של דוד.
    כל כך עמוק טבועה בנו השאיפה לדוד ולמשיח בן דוד עד שאנו מחפשים את שורשיו. זוהי זכות בלעדית שזכה לה דוד מה שלא זכו אבות האומה האחרים: אין לנו מגילה על אברהם אבינו ולא על משה רבינו.
    אך צריך להבין בין דוד המלך וחג השבועות?
א) בקידוש לבנה אנו אומרים "דוד מלך ישראל חי וקיים" מדוע זכה דוד לשבח הזה? מסביר הרב קוק זצ"ל: דוד המלך היה ישן בלילה "שיתין נישמין" זמן של ששים נשימות (בערך כ – 5 דקות) (הגמרא ברכות ג: ) כידוע השינה היא אחת מששים מהמוות ודוד רצה להמנע מנגיעה כלשהי במוות ולכן ישן מעט מאוד בלילה ועל כן זכה להקרא "חי וקיים".
בחג השבועות קבלנו את התורה שעלייה נאמר "חיי עולם נטע בתוכנו", התורה מדריכה אותנו להתגבר על היצר הרע הרוצה להמיתנו בעולם הזה ובעולם הבא. כן שאנו רואים הקבלה בין דוד ה"חיי וקיים" ובין התורה החייה בתוכנו "תורת חיים".
ב) דוד המלך מיישם את התורה בסדר החיים הממלכתיים שהנהיג. ובכך הוא מקיים את מגמת התורה בצורה האידיאלית ביותר: שהיא לא רק לימוד תורה והסתגרות במגדל השן הרוחני, אלא הוצאתה מן הכוח אל הפועל בחיי המעשה של היחיד ושל האומה בכללותה. כל אנו מוצאים ביטויים כמו "וכסא דוד בתוכה תכין" בתפילת העמידה, "חיילות של בית דוד".
יהי רצון שנזכה במהרה ובימינו להופעת משיח בן דוד במהרה.