פרשת כי תבוא - ראשית פרי האדמה

rimonבפרשתנו כי תבוא, כתוב (דברים כו, י): וְעַתָּה הִנֵּה הֵבֵאתִי אֶת רֵאשִׁית פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לִּי יְקֹוָק וְהִנַּחְתּוֹ לִפְנֵי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לִפְנֵי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ:

שואלים רוב המפרשים: הרי מביאים את הביכורים משבעת המינים ורוב הפירות משבעת המינים הם פירות העץ – חמשה מתוך שבעה. ומדוע מתייחס הפסוק ל- "פרי האדמה" ולא "פרי העץ"?

 

ישנם כמה פירושים העונים על שאלה זו.
הפירוש הראשון: מכיון שהחיטה היא הראשון והכי חשוב ברכתו "בורא פרי האדמה". (אנו יודעים שהוא כל כך חשוב כך שמברכים על התוצרת שלו (לחם או מיני מאפה) ברכת "המוציא לחם מן הארץ" או "בורא מיני מזונות") וברמת העקרון אמורים לברך על האדמה כמו כל הגידולים שאין להם גזע רב שנתי, אלא חד-שנתי.

פירוש השני: אנו יודעים שבד"כ הטעם שמזכירים על הביכורים הוא להרגיל את האדם שהכל מהקב"ה, כך שכאשר יוצאים פירות חדשים כבר אז מדגישים זאת, שזה לא רק מהאדם אלא מהקב"ה וזו הדרך שהאדם מבין זאת.
הרב החיד"א נותן טעם אחר למצות הביכורים: מצות הביכורים באה לתקן את "חטא האדמה", חטא האדמה היה בכך שהקב"ה אמר לאדמה להוציא "עץ פרי עושה פרי" – כלומר שהעץ עצמו יהיה אכיל וגם הפירות שלו. האדמה חטאה והוציאה "עץ עושה פרי" שרק הפירות אכילים והעץ לא.
כדי לכפר על חטא הארץ, באה מצות הביכורים, ע"י כך שאת הפרי הראשון מקדישים לקב"ה אנו מתקנים את חטא האדמה, וזו הסיבה שכתוב בפסוק: "ראשית פרי האדמה" כדי להזכיר שאנו מתקנים את חטא האדמה.

הרב קוק כותב שכאשר ייתקן חטא הארץ, יתוקן גם חטא האדם, שהרי האדם גם יצא מאותה האדמה.
שנזכה לתקן את חטא האדמה, ומתוך כך לתקן את הכל ונזכה לגאולה