אבן העזר - ברכת האירוסין

  • האם ניתן ע"פ הרא"ש לברך ברכת האירוסין רק\\גם לאחר נתינת הטבעת? מדוע?
  • מדוע יש הבדל בין הקידושין הדורשים שני עדים בלבד ובין הברכה הדורשת מעמד של עשרה?