חג פורים - חג קדושת הגוף

ozney_hamanפורים זהו חג הגוף (1), אנו חוגגים את הצלת הגוף היהודי הקדוש. היה מקום לחשוב שלגוף אין קדושה אלא רק לנשמה או לתורה. החידוש הוא שהגוף קדוש מצד עצמו כי זה גוף של יהודי.

 
מגילת אסתר המגלה את הגוף
המגילה היא "מגילה של גוף", שהרי שמו של ה' אינו מופיע במגילה – אין נשמה במגילה. הכל פועל על דרך השתדלנות היהודית. אבל יש להתבונן שזו אינה סתם שתדלנות יהודית, זו שתדלנות יחד עם בטחון בקב"ה, שתדלנות שמוכיחה עצמה כשתדלנות יהודית. המגילה מראה את קדושת הגוף היהודי ומוכיחה שגם בשתדלנות הבוקעת בצורה נכונה יש מקום ויש סייעתא דשמיא.

כאשר אנו בזמן של הסתר אנו צריכים לדעת שהקב"ה יחד איתנו – עלינו לעשות את ההשתדלות, ולבטוח בה', ואז הסיוע מאת הקב"ה מראה שגם ההשתדלות עצמה במקומה עומדת, הגוף קדוש!

ע"פ מדרשי חז"ל, ישנם כמה מקומות במגילה בהם מלאכים מבצבצים פתאום ומקדמים עניינים. המלאכים האלו יכולים לשמש לנו דוגמא לחיינו, החיים הגשמיים שלנו – היום-יומיים. אנו לא רואים את הקב"ה באופן גלוי, אך אם מסתכלים רואים הרבה סייעתא דשמיא, הסיוע הזה אלו המלאכים. אם אנו עושים את השתדלנות שלנו יחד עם בטחון גדול בקב"ה תפילה צום וזעקה לקב"ה, הגוף היהודי שלנו מוכיח עצמו כקדוש, ונזכה שהחיים הגשמיים שלנו יובלו בצורה הנכונה ע"י הקב"ה, וייעזרו ע"י מלאכים.

מדוע מגילת אסתר נכתבה לדורות? מדוע נכנסה לתנ"ך?
הסיבה לכך שאסתר נכנסה לתנ"ך היא שהיסוד של "קדושת הגוף היהודי" ללא התגלותו של הקב"ה, ללא הנשמה, שייכת בכל יום ויום. ההשתדלות שייכת ורצויה (כל עוד הגוף מוכיח את עצמו שהוא יהודי).
לכן גם "הדור קבלוה", עם ישראל קיבל את התורה מחדש, בפורים קבלנו את התורה מרצון – לא מצד דיבור הקב"ה – לא מצד הנשמה שמאירה. מתוך הבחירה לראות את הקב"ה גם מתוך ההסתר, ההשתדלות, האמונה תפילה ודבקות וראיית הגאולה.

עוד ניתן לומר שזו הסיבה לשתייה בפורים (מלבד הדבר הפשוט שזו שמחה של הצלת הגוף) – ע"י השתייה בפורים אנו מגלים שהגוף עצמו הוא גוף של יהודי ורוצה בקדושת הקב"ה. – להראות שיחד עם ההשתדלות הגופנית והגשמית אנו מאמינים בקב"ה ובוטחים בו. ואז הגוף הוא גוף של יהודי, גוף קדוש – וסיפור המגילה הוא גילוי זה.

אכן הרבה מאוד השתדלות ישנה במגילה – למשל עניין שיגוע אחשוורוש ע"י אסתר בעצם נועד לחרחר קנאה בהמן ולעצבן את אחשוורוש כך שיהרוג אותו, ואכן היה צריך גם את חרבונה שיתקע את המסמר האחרון בארונו של המן.
אך גם ההשתדלות הזאת ייתכן שלא היתה הולכת ללא אמונה ובטחון, תפילה וזעקה לקב"ה!

מבין עשרת הרוגי מלכות, מופיע סיפורו המזעזע של ר' חנניא בן תרדיון שמסר עצמו על לימוד התורה, והועלה על המוקד. מבין דבריו של ר' חנניא יוצא שהוא נמשל לספר תורה. הגישה המקובלת היא לומר שהקלף של הספר תורה לא קדוש כלל אלא רק המילים שעליו. אבל לפי דבריו של ר' חנניא יוצא אחרת. הקלף הוא מצע למילים שעליו ולכן הוא קדוש גם מצד עצמו הוא מקבל קדושה עצמית. כך גם ר' חנניא בן תרדיון הוא קדוש מצד גופו היהודי! הרומאים עצמם חשו זאת ורצו שימות לאט ויסבול – כדי שהגוף הקדוש שלו יסבול. 

זהו המתכון: אמונה ובטחון והשתדלות! – ואז גם החיים הגשמיים וההשתדלות קדושים.
שנזכה לפורים של גילוי הגוף היהודי הקדוש, המאמין, הבוטח. וכל פעולותינו השתדלותינו הגשמיים יהיו קדושים ורצויים לפני המקום. פורים שמח!
1. מאמר זה מבוסס על תמליל שיעור של הרב מרדכי אלון