פרשת מקץ - חמש הידות

בפרשתנו מסופר כי כאשר יוסף פגש את אחיו נתן להם מתנות: "ותרב משאת בנימין ממשאות כולם חמש ידות". (בראשית מג, לד).

המילה חמש קשורה במספר הקשרים לחג החנוכה שחל בשבת מקץ.

 

 

ראשית חמש: הן ר"ת של ג' המצוות שעליהם גזרו היוונים: חודש, מילה, שבת.

שנית, אנו אומרים ב- "על הניסים": "מסרת גיבורים ביד חלשים"

המילה ביד מופיעה חמש פעמים. מכאן רמז "לחמש ידות" חמש פעמים המילה "יד" המופיעה בתפילת "על הניסים", מבין "חמשת הידות" שב- "על הניסים" קשה על הנס של: "טמאים ביד טהורים", איזה נס הוא בכך ש"מסרת טמאים ביד טהורים". אולי הטהורים הם חזקים, א"כ מה הנס?

אלא: כידוע גם במלחמה ישנם חוקים ואמנות ומוסר לחימה אשר נכללים במושג הכללי "טוהר הנשק", "הטמאים" אינם מתחשבים בכללים ובטוהר הנשק, אצלם קיים הכלל: "במלחמה כמו במלחמה" בלי מגבלות בלי חוקים, "בלי בג"צ ובלי בצלם" אך "הטהורים", יודעים שהם נלחמים בשביל אידיאל ואי אפשר לעשות מצוה עם עבירה שהרי "אין מצוה באה בעבירה" ולכן למעשה הם יוצאים למלחמה במידה מסויימת עם ידיים קשורות, מול אויב שלא בוחל בשום דרך ובלבד לנצח בכל מחיר.

ועם כל זה "הטהורים" נצחו ובכך רואים את גודל הנס של "טמאים ביד טהורים".