טעם אמירת "שלום עליכם" בליל שבת

מאת: לא ידוע

קטגוריה: משו"ת האתר

השאלה

למה אומרים "שלום עליכם" בליל שבת?
תשובת הרברה"י הרב אליהו בלום
שלום וברכה!
ענין אמירת שלום עליכם מבוסס על הגמרא בשבת קיט עמוד ב שאומרת ששני מלאכי השרת מלוים לו לאדם בעת שובו מבית הכנסת בערב שבת ואליהם אנו פונים.
הסיבה שאומרים זאת ג'' פעמים היא כדי ליצור מציאות של קביעות. כך על פי המנהג אנו מעוניינים לתת תוקף של קביעות לליווים של המלאכים אותנו. ולסמל בכך שהברכה שהם מביאים איתם מאת בורא עולם לא תפוג.
יש לציין שעניינים רבים נעשים שלש פעמים ואז יוצרים מציאות של קבע כמו בהלכות נדה ובהלכות נדרים ועוד מקומות שונים בהלכה.
בכבוד רב,
אליהו בלום