פרשת בא - המיוחד שביציאת מצרים

מאת: כפיר יונה

קטגוריה: מ. פרשת בא

בפרשת בא התורה מספרת לנו על נס יציאת מצרים ועל יציאתם של בני ישראל מעבדות לחרות. תוך כדי סיפור יציאת מצרים ולאחריו מספרת לנו התורה על הצורך לספר לילדים אודות נס זה של יציאת מצרים. ובסופו של דבר ניתנת מצווה מיוחדת של סיפור יציאת מצרים:"והגדת לבנך"

ונשאלת השאלה - מה מיוחד בנס יציאת מצרים יותר משאר ניסים שנעשו לעם ישראל עד כדי כך שקיבלנו מצווה מיוחדת לספר על נס זה?

 

 

ספר החינוך (מצווה כא) אומר שהסיבה לכך שקיבלנו מצווה מיוחדת לספר על נס יציאת מצרים היא משום שיציאת מצרים מהווה בסיס לאמונתנו בקדוש ברוך הוא משום שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא עשה ניסים רבים לעם ישראל ושינה את הטבע כדי להוציאם ממצרים וכל זה לא היה לפני יציאת מצרים כי עד יציאת מצרים בני האדם חשבו כי העולם מתנהג מעצמו בלי שמישהו שולט עליו ובני אדם לא האמינו שהטבע יכול לחרוג מטבעו אבל מיציאת מצרים והלאה הבינו בני האדם כי דברים אלו אינם נכונים והם הבינו שלעולם יש בורא ששולט עליו וגילוי זה היה מכה קשה לאפיקורסים משום שבניגוד למעשה בראשית ששם לא היו אנשים שראו את מעשה הבריאה, את ניסי יציאת מצרים כל העולם ראה ולא היה ניתן להכחישם.

ומוסיף הרמב"ם (מו"נ ח"ג פרק לט) שהתורה מחייבת אותנו לזכור את הניסים שנעשו במצרים מכיוון שסיפורים אלה מאמתים את הנבואה ומחזקים את האמונה בשכר ועונש.

הרמב"ן (שמות יג טז) מוסיף ואומר שהסיבה לכך שישנם מצוות רבות שהם זכר ליציאת מצרים כדי שיהיה לנו בכל הדורות עדות לניסי יציאת מצרים כדי שלא ישכחו וכדי שהכופרים לא יוכלו להכחיש את האמונה בקב"ה.

לאור הדברים שכתבנו לעיל ניתן לומר כי עיקר עניין יציאת מצרים הוא חיזוק גדול באמונה במציאות ה' והשגחתו. אך כשמעיינים בדבריו של רש"י על הפסוק (יג ח) עולה שמטרת יציאת מצרים היא "בעבור שאקיים מצוותיו כגון: פסח מצה ומרור הללו" כלומר עיקר המטרה של יציאת מצרים אלו המצוות שנתחדשו כתוצאה מיציאת מצרים.

המשך חכמה מסביר ומוסיף על דברי רש"י ואומר משל למה הדבר דומה? לאדם שהשיא את ביתו לבחור אחד ונתן לו דירה נאה וקיבל על עצמו שכל מחסוריו יהיה עליו. שמחה אשתו, שבתה מצאה את המנוחה והנחלה בביתה החדש. ואמר לה הבעל: לא רעייתי, אין ראיה ממעשה הבעל עכשיו, הרי הכל מוכן לו וכל טוב בידו. מתי נראה כי הוא באמת בעל  מסור וטוב? כאשר יעזוב את ביתנו וידאג בעצמו לפרנסת ביתו רק אז נדע אם הוא בעל טוב.

כך גם אצל עם ישראל. כי אין זה עיקר התכלית שישמרו מצוות ה' בעוד הם נישאים על כנפי נשרים  ומוקפים עמוד ענן ואוכלים את המן ושותים מי הבאר. רק כאשר יבואו אל הארץ והם יצרכו לדאוג לעצמם והם ישמרו את מצוות חג הפסח אז נידע כי עם ישראל היה ראוי שיעשו בשבלו ניסי יציאת מצרים.

ויהי רצון שנהיה גם אנחנו במעמד זה שנהיה ראויים שיעשו לנו ניסים אלו.