ניסיון6

מאת: אביאל קאופמן

קטגוריה: בראשית המהלך

שיעור

ניסיון

שדגכשדגכ שדגכשדגחכ ישלדגיכ לשחדגיגכלחשדדגלכחשד גלחכישלדחגכלחשדגכלחשדגלחכישדלחגיכלחשדילחשדלכשדגלחכדכ