שיעורים עבור תגית 'פתרון בעית נגע האלימות בחברה הישראלית'