שיעורים עבור תגית 'חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים'