חינוך

הישיבה מפעילה פעילות שנתית לחיזוק שרשי ישראל בבתי הספר ברחבי העיר, מאמצת את בית הספר "אבן שוהם", העברת פעילות בבית הספר עמל בנהריה, פעילות המשלבת לימוד יסודות היהדות לרבות: בר מצווה, חגים, משמעויות יהודיות ועוד, העברת שעורי ערב בבתי כנסת בעיר, בחורי הישיבה מאמצים בתי כנסת ובהם מעבירים למתפללים שיעורים בהלכה, פרשת שבוע, מוסר, גמרא ומשנה, דבר המעשיר את עולמם הרוחני של המשתתפים