מהנעשה בישיבה

הפעילות בקהילה היא חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית בישיבה. התלמידים פועלים במספר רחב של תחומים ומביאים לידי ביטוי את לימוד התורה המתבצע בבית המדרש לידי מעשה ברחבי העיר נהריה. הישיבה רואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מהקהילה בעיר נהריה, התלמידים שותפים בצורה אסטרטגית בכל תחומי העשייה בעיר.

חסד

ישיבה שהיא בית

תרבות יהודית בעיר

חינוך