סדר היום בישיבה

מהו סדר היום?

ימי הלימוד בישיבה מתחלקים ל- 3 סדרים, סדרי הלימוד בישיבה, יחד עם האווירה המשפחתית החמה והמיוחדת בישיבה, מגדלים את הבחורים בתורה בעבודת ה'; ובעבודה על המידות וכן להביא את הלימוד לחיי המעשה.

סדר בוקר
לימוד בעיון, בעומק ובהיקף של אחת המסכתות הישיבתיות. כל סדר נחתם בשיעור של הר"מ של השיעור אשר מלווה את התלמידים לאורך כל הסדר ומפתח את כישוריהם ללימוד בצורה הנכונה והטובה ביותר.

סדר צהריים
סדר זה מוקדש בחלקו הראשון ללימוד בנושאים מגוונים כגון אמונה, מוסר, תנ"ך, הלכה למעשה ובקיאות במסכתות שונות על פי בחירת התלמידים. סדר זה נועד לפתח את התלמידים בתחומים תורניים שונים לפי נטיית ליבם מתוך נטילת מחויבות ואחריות אישיות בלימוד. במסגרת סדר זה התלמידים מספיקים ללמוד בבקיאות ולסיים מסכתות רבות על פי "תוכנית סיום הש"ס" של הישיבה.

בחלקו השני של סדר הצהריים מתקיימים חוגים בנושאים שונים המועברים ע"י ראשי, רבני ואברכי הישיבה. כמו בראשית הסדר כך גם כאן התלמיד מחליט לאיזה חוג להיכנס עפ"י נטיית ליבו.

סדר ערב

לימוד בקיאות עם חברותא בוגר במסכת הישיבתית הנלמדת או במסכת אחרת עפ'"י בחירה אישית.

לאחר החברותא מתקיימים שיעורי ערב בנושאים שונים מפי רבני הישיבה בנושאי השקפה, אמונה, מוסר ותנ"ך.