השירות הצבאי

השירות הצבאי 

לאחר כשנה וחצי של לימוד והקניית ערכים בישיבת ההסדר, יוצאים תלמידי הישיבה לשירותם הצבאי ביחידות הצבא השונות:  גולני, גבעתי, צנחנים, נח"ל, שיריון, מודיעין ותפקידים נוספים. רבני הישיבה מכינים את התלמידים בצורה יסודית לקראת השירות בתחומי ההלכה, האמונה והתמודדות עם המצבים השונים שעומדים בפני החייל הדתי, כל זאת מניסיונם האישי והפורה בשירות הסדיר ובמילואים.